Obituaries

obit-thumbnail

HAZEL OSBORNE

December 9, 1947 - April 18, 2015

obit-thumbnail

MRS. WILLIE GLOSTER

January 25, 1942 - April 18, 2015

obit-thumbnail

Ernest Rowell

August 28, 1929 - April 18, 2015

obit-thumbnail

Patricia Ann Washington-Boughey

January 25, 1953 - April 17, 2015

obit-thumbnail

Helen Jane Sumpter (nee King)

August 28, 1924 - April 17, 2015

obit-thumbnail

Evelyn Margaret Hall

January 19, 1937 - April 17, 2015

obit-thumbnail

James Gerald Cross

July 15, 1941 - April 16, 2015

obit-thumbnail

Charles Eric Gibson

September 21, 1975 - April 16, 2015

obit-thumbnail

Vicky Lynn Reeves

January 25, 1959 - April 14, 2015

obit-thumbnail

David Ralph Rose

May 15, 1964 - April 14, 2015